Mentoring: Balanceren tussen verantwoordelijkheid en veiligheid!

Bjarne

Autonomie, vrijheid, verantwoordelijkheid en zelfontplooiing staan bij millennials vaak hoog in het vaandel. Voor mij persoonlijk geldt dat niet anders. Met een rood-blauw DISC-profiel en persoonlijke vrijheid als grootste drijfveer ben ik altijd op zoek om zelfstandig uitgedaagd te worden en mezelf in de breedste zin te ontwikkelen. Dat is dan ook de voornaamste reden om in maart 2020 bij Futureprove aan de slag te gaan. Het boek “Werken met Millennials” van Thijs Launspach heeft mij enorm geholpen bij het onder woorden brengen van mijn, tot nu toe, ideale werkomgeving: Een omgeving waarin verantwoordelijkheid en veiligheid bij elkaar kunnen komen. Bij Futureprove brengen wij deze ogenschijnlijke tegenstelling in balans door intensieve mentoring.

Bied verantwoordelijkheid én veiligheid

Eén van de kenmerken van millennials is dat ze ‘doen alsof ze alles kunnen’, ondanks het feit dat ze niet altijd uit ervaring kunnen spreken. Met mijn eerste project binnen Futureprove was ik enorm op zoek naar verantwoordelijkheid en vrijheid, en die heb ik ook zeker gekregen. Terwijl je binnen de verschillende projectfases enorm veel vrijheid krijgt, heb je de verantwoordelijkheid om zelf het afgesproken resultaat te behalen. Maar inderdaad… We kunnen nog niet alles. Vandaar dat de veiligheid van een mentor, die je coacht waar nodig, voelt als een helpende hand nét voordat je kopje onder dreigt te gaan.

‘Een helpende hand nét voordat je kopje onder dreigt te gaan’

Gebruik coachingsvaardigheden

Een tweede kenmerk van omgaan met millennials is dat coaching van toegevoegde waarde kan zijn voor het beïnvloeden van millennials. Persoonlijk vind ik de coachende technieken die een Futureprove mentor gebruikt in de mentorgesprekken al leerwinst op zich. Mijn mentor vertelde mij namelijk niet wat te doen, maar stelde alleen de kritische en prikkelende vragen. En bij hoge uitzondering werden er een aantal opties aangedragen, waarvan ik moest kunnen verwoorden wat de beste optie was en waarom. Hierdoor werd ik geïnspireerd om zelf deze coachingsvaardigheden te gebruiken voor het beïnvloeden van mijn stakeholders.

Geef (negatieve) feedback

Een derde kenmerk van millennials is dat ze niet gewend zijn om negatieve feedback te ontvangen en hiermee om te gaan. Met het afronden van mijn project diende een mooi moment aan om samen met de mentor in een veilige omgeving te reflecteren. Door bewust naar de feedback van de mentor en opdrachtgever te vragen, kwam ik veel over mezelf en mijn ontwikkeling gedurende het project te weten. ‘De combinatie van zowel positieve als negatieve feedback stelt mij in staat om mezelf verder te ontplooien. Binnen Futureprove noemen wij dat persoonlijke leerwinst!

Kortom, hoe hoog verantwoordelijkheid en vrijheid ook in het vaandel staan, ergens zijn we allemaal op zoek naar een stukje veiligheid. Om met Thijs Launspauch af te sluiten: “Vrijheid mét een vangnet is goed voor de ontwikkeling, maar vrijheid zónder vangnet kan verlammend werken”.