De katalysator voor je leerwinst

Remco

Wat is de doelstelling? Welke planning ga je doorvoeren? Hoe voer je een stakeholderanalyse uit? Dit zijn zomaar punten waar je als trainee van Futureprove mee te maken krijgt. En gelukkig sta je er niet alleen voor, want Futureprove koppelt een mentor aan iedere procesverbeteraar. Een gedreven mentor, die je professioneel begeleidt en een boost geeft aan je leerwinst.

Remco van Stiphout:
Ik heb als trainee een verbetertraject uitgevoerd als projectleider van het Management Control & Reporting System. Vooraf had ik hoge verwachtingen van de te behalen resultaten. Het leek me een super mooie uitdaging om een passende structuur te introduceren binnen het bedrijf! Vol enthousiasme en ambitie ben ik gestart. Bij elk project dat je als trainee doorloopt, krijg je een mentor toegewezen.

Voor mij betekent dit een vertrouwenspersoon, die met mij de planning doorneemt en inzicht en overzicht behoudt over de voortgang van mijn project. Ook op persoonlijk vlak worden zaken besproken, om jezelf naar een hoger level te tillen. Dit gebeurt grotendeels telefonisch of via videobellen, zeker in deze tijden van ‘social distance’. Ik vind het erg prettig dat ik hierin de leiding en de verantwoordelijkheid heb. Zelf ben je bewust van de mentorbehoefte die je op dat moment nodig hebt.

De meerwaarde van een mentor bij mijn Futureprove projecten betekent: een stimulans voor een voortvarende aanpak, een boost in mijn zelfontwikkeling en iemand van buiten de organisatie met wie ik kan sparren op niveau. Tijdens het verbetertraject liep ik tegen lopende projecten aan die eerst afgerond moesten worden. Hierdoor kon ik niet starten met dit betreffende onderdeel, waardoor mijn planning gewijzigd moest worden. Hierin heeft Mirjam mij ondersteund en feedback gegeven om dit op een goede manier te verwerken in de planning en te communiceren richting de opdrachtgever.

‘Fouten maken mag, als je er maar van leert!’

Mirjam Bouten – de Wachter:

Sinds december 2019 ben ik een Futureprove mentor. En dat doe ik graag! Ik vind het leuk om de jonge trainees te begeleiden in de continu verbeterwereld en mijn ervaringen te delen. Daarbij is de uitdaging altijd om de trainee zelf het antwoord te laten verzinnen. Ik vind het leuk om trainees de “politiek” achter beslissingen te laten zien, en door middel van goed stakeholder management te leren hoe hun opdracht bijdraagt aan de verschillende kanten van het resultaat van het bedrijf, waardoor ze zelf ook leren begrijpen hoe je mensen mee krijgt. En dit is maar een van de voorbeelden wat je kan leren als Futureprove trainee. Samen met de trainee volg ik zijn of haar planning, en gaat de trainee aan de slag om proactief de planning te realiseren. En als het niet zo loopt als gepland? Fouten maken mag, als je er maar van leert!

Wat het mentorschap mij brengt is dat ik weer met frisse ogen kijk naar problemen, en ik vind het super leuk om de trainees van Futureprove te begeleiden. En wat ik de volgende keer anders doe? Ik weet inmiddels dat ze best wel veel kunnen, dus.. eh.. nog een stapje erbovenop? En wat ik bij een volgende trainee ook ga doen: even vragen wat de leerwinst van het vorige project was, zodat we ook die leerlijn opvolgen in het nieuwe project.