Digitalisatie als katalysator voor continu verbeteren

Jesse Reuken

Hoe zou het zijn wanneer je het onzichtbare ineens zichtbaar zou kunnen maken? Stilstanden in productie ineens kan verklaren? Tijdens het symposium in 2022 nam prof. Ton van Kollenburg ons mee in de toekomst van continu verbeteren. Daarin werd duidelijk dat digitalisering een steeds prominentere rol aanneemt in het landschap van continu verbeteren. Maar hoe maak je nu gebruik van digitalisering in de praktijk? 

Bij een van mijn projecten bij Futureprove is de vraag ontstaan om de Overall Equipment Effectiveness (OEE) binnen de verschillende productieafdelingen in kaart te brengen en zoveel mogelijk te automatiseren. Aan de hand van OEE kun je op een gestructureerde manier in kaart brengen waar het potentieel om efficiënter te produceren ligt. Om dit te bewerkstellingen hebben we een applicatie ontwikkelt om de OEE gerelateerde data te kunnen registreren, en vervolgens de data omgezet in rapportages met stuurinformatie. Vanuit eerdere werkervaring op het gebied van Business Intelligence (BI) wist ik dat ik op drie zaken zou moeten focussen om van dit project een succes te maken: 

  1. Start met het ontwikkelen van een standaard
  2. Maak de oplossing modulair en gebruiksvriendelijk 
  3. Houd rekening met het volwassenheidsniveau van de organisatie 

“Een goede Business Intelligence (BI) oplossing bevat stuurinformatie voor elke laag in de organisatie”

Start met het ontwikkelen van een standaard 
Het definiëren van een standaard was het eerste waar we op hebben gefocust. De standaard voor OEE zoals deze gebruikt zou worden was gelukkig al gedefinieerd. Enkel was deze standaard nog niet alom geaccepteerd en gebruikt door iedereen binnen de organisatie.  Een van de belangrijkste redenen was dat er vanuit een organisatie breed niveau tot nu toe ook niet gefaciliteerd was in een gestandaardiseerde oplossing. Doordat we dat met dit project konden gaan ontwikkelen hadden we ineens een hele mooie kans om de standaard direct goed te borgen.   

Met de finish in gedachten konden we terug beredeneren, hoe het datamodel eruit zou moeten gaan zien, en welke functionaliteiten in de applicatie zouden moeten komen om het datamodel op een juiste manier van data te voorzien. Zonder een standaard met daarin beschreven wat de applicatie moet gaan doen, neemt de doorlooptijd om tot een eerste minimum viable product (MVP) te komen exponentieel toe. Daarnaast loop je uiteraard ook het risico om iets te ontwikkelen waar men helemaal niet op zit te wachten.  

Maak de oplossing modulair en gebruiksvriendelijk 
In mijn optiek heb je een goeie business intelligence (BI) oplossing ontwikkeld wanneer er voor elke laag binnen de organisatie informatie met toegevoegde waarde te halen is. Om dit te doen in een grote productieorganisatie met verschillende afdelingen moest de oplossing dus modulair opgezet worden. Wat inhoudt dat elke afdeling een legoblokje krijgt waar we een piramide mee konden bouwen. Enkel op deze manier kon de informatie van productievloer tot aan het managementteam opgerold worden. En ook hierin komt dus weer naar voren dat een standaard ontwikkelen cruciaal is. Legoblokjes werken zo lekker omdat alle blokjes volgens dezelfde standaard gemaakt worden, dit geldt voor onze oplossing ook. 

Daarnaast wilde we ook de verschillende afdelingen de ruimte geven om voor hun specifieke afdeling de oplossing te finetunen en gebruiksvriendelijk te maken. Zo hadden afdelingen bijvoorbeeld behoefte om voor hun eigen machines, specifieke verliezen te registeren. Door ervoor te zorgen dat voor dit soort zaken ruimte was in de complete BI-oplossing konden we aan de eisen van de verschillende afdelingen voldoen. De kleur van het legoblokje maakte in dit geval niet zoveel uit. 

Houd rekening met het volwassenheidsniveau van de organisatie  
Tijdens de ontwikkeling en implementatie van de BI-oplossing, is het heel belangrijk om rekening te houden met het volwassenheidsniveau van een organisatie. De uitrol van een BI-oplossing binnen een organisatie waar men geen standaarden heeft en nog alles in Excel bijhoudt is veel lastiger, dan wanneer een organisatie al gebruik maakt van veel verschillende IT-systemen. Dit heeft namelijk invloed op de acceptatie en doorlooptijd van het project. We hadden te maken met een bestaande infrastructuur die nog niet helemaal aansloot op de nieuwe ontwikkelingen, en dus moesten we met verschillende stakeholders om tafel om de processen opnieuw in te richten. 

Doordat we tijdens dit project de focus hebben gelegd op deze 3 uitgangspunten hebben we in 8 maanden een goed werkende OEE-applicatie en rapportages kunnen ontwikkelen en implementeren. Deze hadden een eenduidige standaard, waren modulair opgebouwd en de algehele oplossing was afgestemd op het volwassenheidsniveau van de organisatie. 

‘’‘Ik heb ineens een paar extra ogen gekregen. Ik kan eindelijk zien bij welke procestap het misgaat, hoe vaak en waarom

Voor mij was dit een prachtig project. Ik kon mijn ervaring met BI-ontwikkelingen inzetten bij een grote multinational. Door gebruik te maken van de nieuwste BI-tools, hebben we ongelooflijk veel nieuwe waarde toevoegende informatie kunnen genereren. Met deze informatie kan dit bedrijf de productieverliezen verminderen, of zoals de klant het verwoorde: “Ik heb ineens een paar extra ogen gekregen. Ik kan eindelijk zien bij welke procestap het mis gaat, hoe vaak en waarom.”

Digitalisatie als katalysator voor continu verbeteren. Ik geloof er wel in!