Een Futureprover zorgt dat het werkt!

Willem

Veel mensen herkennen ze wel: de jonge starter met geringe ervaring, maar des te ambitieuzer. Vol met nieuwe kennis en methodieken, die ze graag in de praktijk willen gaan toepassen. Ik ben een van deze ‘starters’, die graag op de werkvloer staat met experts uit verschillende vakgebieden. De mix van jonge en ervaren mensen is een sterke combinatie. Deze samenwerkingen leiden tot nieuwe inzichten en goede verbeteringen.

Young Professionals willen bestaande grenzen verleggen

Jongere generaties brengen andere waardes met zich mee, waardoor werkverhoudingen veranderen. Het is een onderdeel van wat we het “Fading Boundaries Syndrome” (FBS) noemen. Het boek “Generaties! Werk in uitvoering” van Aart Bontekoning, schrijft het volgende over Young Professionals: 

“Ze doorbreken bestaande grenzen en willen zich vooral thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarbij is een open sfeer, wederzijds respect en toegankelijke collega’s belangrijk. Ze willen leren van en met elkaar en van iedereen.”

Persoonlijk wil ik graag mijzelf kunnen zijn in een werksituatie. Werk en privé zijn voor mij met elkaar verbonden en lopen in elkaar over. Je komt dus altijd dezelfde versie van mij tegen. Openheid en wederzijds respect is daarbij enorm van belang, zodat ieder in zijn waarde wordt gelaten. Door de transparantie te vergroten, voelen mensen zich meer betrokken en krijgen ook een beter inzicht in de werkprocessen.

‘’Investeer in de toekomst van jouw organisatie met de Young Professionals van Futureprove.

De Young Professional als Futureprover

Bij Futureprove worden Young Professionals, de trainees, begeleid in hun werksituatie door een ervaren projectmentor. Deze mentor heeft veel ervaring in het werkveld opgedaan en weet daardoor de trainee te ondersteunen bij complexe vraagstukken. Maar waar de Young Professional voornamelijk behoefte aan heeft, is de ontwikkeling van soft-skills. Denk hierbij aan het creëren van meer bewustzijn over communicatiestijl en inzicht in persoonlijke drijfveren of talenten. Deze loopbaanbegeleiding wordt verzorgd door de Talentmanager.

Futureprove ziet dan ook de potentie van deze nieuwe generatie als verbeterprofessional van de toekomst. We zijn innovatiegericht en daarmee steeds op zoek naar verbeteringen in processen en mensen. Deze verbeteringen worden onderbouwd door data, want meten is weten. Door de wil om te leren van iedereen om ons heen, stellen we ons flexibel op. Onze kritisch blik trekt daarbij wel dingen in twijfel, maar dit zorgt voor een eerlijke weerspiegeling van de werkelijkheid. Veranderingen zijn dan ook onderhevig aan weerstand, maar de kracht zit hem in het gezamenlijk tot een goede verbetering te komen. Samen kom je namelijk verder.

De toegevoegde waarde voor organisaties

Voor mijn eerste Futureprove-project ben ik aan de slag gegaan als Assistent Teamleider bij Fokker in Papendrecht. Een unieke kans om te leren van mensen uit de praktijk en zij van mij. Het doel van dit project was om de werkdruk te verlagen en 5S te herintroduceren. Ik heb kritisch gekeken naar de werkprocessen bij Fokker, hoe deze worden uitgevoerd en hoe deze zijn geïntegreerd in de organisatiecultuur.

Naast het verlichten van de werkdruk kon ik echt het verschil maken door mee te denken en samen tot nieuwe inzichten te komen. Door mijn ambitie en open blik gaf ik nieuwe impulsen, waarmee ik kon bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie. Door verschillende generaties aan elkaar te koppelen, zorgde dit voor een nog actievere samenwerking.
Samen met het team hebben we 5S naar een hogere standaard gebracht via verschillende verbeterinitiatieven en audits. Om de werkdruk goed in het oog te houden, heeft Lars mij opgevolgd. En wat mij het meest is bijgebleven van mijn tijd bij Fokker? De leercultuur waarin jong en oud, ongeacht van ervaring, betrokken worden en van elkaar leren.

Deze ervaring nam ik mee naar JOZ, waar ik als Teamleider mijn tweede project heb uitgevoerd. Naast mijn verantwoordelijkheden als Teamleider heb ik projectmatig de levertijd van spare parts gereduceerd. JOZ diende voor mij ook als een leeromgeving, waarbij ik veel vrijheid kreeg om het team en mijzelf te ontplooien.

Een voorbeeld hiervan? Ik heb halverwege het project mijn taken als Teamleider overgedragen aan een teamlid zodat deze kon doorstromen. Vervolgens heb ik als Manufacturing Engineer geholpen om de kwaliteit van product en proces te verbeteren. Samen met de medewerkers hebben we mooie resultaten kunnen boeken. Maar nog belangrijker is de ontwikkeling van de mensen om mij heen. Mensen ontdekten hun kennis en vaardigheden op bepaalde gebieden of wisten deze nog verder te ontwikkelen. Doordat ik de ruimte kreeg, kon ik de organisatie helpen zich verder te professionaliseren.

Een Futureprover is daarom de aanjager voor verbeteringen binnen een organisatie. Daarmee ontwikkelen ze niet alleen zichzelf als Young Professional, maar ook de mensen om hen heen. Hiermee snijdt het mes aan twee kanten.