Effectief leidinggeven? Dan moet je continu verbeteren!

Lars

Leidinggeven is een uitdagende taak, waarin je jouw team en jezelf continu moet verbeteren. Het vereist zowel harde vaardigheden zoals kaders stellen en sturen op KPI’s,  als sociale vaardigheden zoals motiveren en lef hebben. Trainees bij Futureprove beseffen dit maar al te goed, omdat zij ook opdrachten vervullen als assistent-teamleider. In dit artikel ga ik dieper in op de vaardigheden die ik bij mijn opdrachten toepas om effectief en competent leiding te geven in uitdagende omgevingen.

Waar het voor mij begon

Op 17-jarige leeftijd ben ik begonnen met leiding geven. Mijn eerste team bestond uit 5 vakkenvullers bij de Jumbo. Dat ontwikkelde zich in 4 jaar naar leiding geven aan een heel filiaal. Bij Futureprove blijf ik mij verder ontwikkelen in leidinggeven. Tijdens mijn eerste project heb ik de rol van assistent teamleider productie bij GKN Fokker Papendrecht vervuld. Hier gaf ik leiding aan 20 productiemedewerkers.

Visie als leidraad voor je doelen en KPI’s

Als leidinggevende speelt de visie van een organisatie een cruciale rol. Een heldere visie geeft richting en focus. Vanuit een visie kan je beslissingen nemen en prioriteiten stellen. Daardoor heeft een team iets om naar toe te werken en een gevoel van purpose. Dit kan leiden tot betere prestaties. Een leidinggevende moet ervoor zorgen dat de beslissingen en acties in lijn zijn met de visie van de organisatie. Door doelen en KPI’s op te stellen, maak je het concreet en meetbaar. Als teamleider bij GKN Fokker had ik het doel om afkeur op de afdeling terug te dringen. Dit maakte ik concreet door te sturen op het aantal afkeur per dag. Tijdens de dagstart bespraken wij de kwaliteitsafwijkingen van de dag ervoor. Zo waren wij iedere dag bezig om een stap dichter bij het doel te komen. Ik creëerde bewustwording bij mijn team waardoor zij kunnen focussen op wat echt belangrijk is. Daarnaast was ik zelf in staat om bij te sturen en vervolgacties op te zetten.

‘’De grootste fout die je kunt maken, is bang zijn om fouten te maken.‘’

Sociale vaardigheden zijn de brandstof voor effectief sturen

Om mensen mee te nemen in een visie zijn sociale vaardigheden heel belangrijk. Twee in het bijzonder: motiveren en lef.

Motiveren is de vaardigheid om anderen te stimuleren tot actie. Dit kan zowel op professioneel als op persoonlijk vlak zijn. Door iemand te motiveren, kun je hem of haar helpen om doelen te bereiken of obstakels te overwinnen. Dit kan bijvoorbeeld door een persoon positief te benaderen of door hen te laten zien hoe hun inspanningen bijdragen aan een groter geheel. Een mooi moment hiervoor is bijvoorbeeld de ploegoverdracht. Door terug te blikken op de successen van de dag ervoor, hoe klein die soms ook zijn, kan je een stuk waardering teruggeven aan het team. Op deze manier laat ik merken dat ondanks dat het altijd beter kan er ook veel dingen goed gaan.

Lef is de vaardigheid om risico’s te nemen en actie te ondernemen. Wanneer je bijvoorbeeld herkent dat KPI’s buiten tolerantie komen, is er lef nodig om soms een minder leuke boodschap over te brengen naar een team. Door problemen te benoemen, zorg je ervoor dat ze worden herkend binnen de organisatie. Vervolgens kan je als leidinggevende bijsturen op de KPI’s. Lef is ook nodig om te kunnen reflecteren op keuzes die minder goed uitpakken. Verantwoordelijkheid durven nemen voor fouten is belangrijk en draagt bij aan een cultuur van continu verbeteren.

Leidinggeven is ook leren van je fouten

Een van de belangrijkste kenmerken van goed leiderschap is de welwillendheid om te leren en de openheid om fouten te durven maken. Dit bestaat uit twee componenten; het team begeleiden in fouten maken en zelf fouten maken. “Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt” zei mijn vader altijd. Als leidinggevende is het juist een kracht om mensen te stimuleren om weloverwogen risico’s te nemen. Een fout maken is niet erg, als we er maar van leren. Zo kom je als team samen verder. Dit proces faciliteren is naar mijn mening een van de mooiste dingen van het werk.
Als leidinggevende ben je zelf niet immuun voor fouten. Kritisch durven kijken naar je eigen werk en keuzes, dat maakt een goede leider. Wanneer je bang bent om fouten te maken, of dit niet onder ogen wilt zien, ben je niet in staat om te groeien.

Mentoring is het verschil tussen succesvol zijn en excelleren

Bij Futureprove werken ervaren CI-managers in de rol als mentor. Dit maakt voor mij het verschil tussen succesvol zijn en excelleren. Door periodiek contact met mijn mentor krijg ik de ruimte om moeilijke situaties voor te leggen. Daarnaast houden de mentoren mij een spiegel voor en ben ik nog beter in staat om te leren van mijn fouten. Dit heeft zowel mijn team als mijzelf geholpen tijdens mijn tijd bij GKN Fokker om continu te verbeteren.