Futureprove our planet!

Kelly & Maurice

Hoe ziet het ultieme Futureprove project eruit? Dat is een duurzaamheidsproject, waarbij het resultaat een jaarlijks terugkerende besparing is, die gelijk staat aan het energieverbruik van 250 huishoudens. Hoe wij dat doen? Dat lees je hieronder.

Alle grotere organisaties in ons land zijn verplicht om voor het einde van het jaar hun energieverbruik in kaart te brengen. Dit doen ze door middel van een EED Energy-audit, die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik. Ook de mogelijkheden om daarop te besparen en te verduurzamen worden in kaart gebracht. Deze moeten vervolgens worden omgezet naar concrete plannen en acties. Procesverbeteringen gericht op energiebesparing zijn vaak specialistisch van aard en tijdrovend om op te zetten, weten wij uit ervaring. Het afgelopen jaar hebben twee Futureprovers energiebesparingsprojecten mogen leiden. Deze succesvolle projecten hebben tot een jaarlijkse terugkerende substantiële energiebesparing geleid, van maar liefst 250 huishoudens.

‘Waarom moeilijk doen als het samen kan.’

Hoe wij dit voor elkaar hebben gekregen? Een van de projecten richtte zich op het opsporen van oorzaken van een niet efficiënte inregeling van luchtbehandelingsapparatuur. Mede door een diepgaande data analyse en een Design of Experiments werd gezocht naar de root causes. Door deze gegevens overzichtelijk te verwerken, zijn de grootste probleemveroorzakers geïnventariseerd en opgelost.

Een ander project omvatte het efficiënter inregelen van luchtbehandelingskasten. De verbeteringen werden gerealiseerd door het inregelen van kloktijden, waardoor de kasten alleen aanstaan wanneer dat nodig is. Daarnaast zijn de momenten van verwarmen en koelen beter op elkaar afgestemd. Tot slot is gekeken of de totale lucht flow gereduceerd kan worden, zodat er minder lucht behandeld hoeft te worden.

‘Futureprove your company, Futureprove our planet!’

Wat ons opvalt is de positieve aandacht en het enthousiasme voor energiebesparing, die bij de bedrijven de boventoon voert. Het was soms een grote uitdaging om de energiebesparingsmaatregelen te implementeren, zonder dat daarbij de strenge veiligheids- en kwaliteitseisen in het geding kwamen. De mooiste leerwinst in dit traject was om samen een oplossing te vinden en daarin flexibel te schakelen met elkaar. Een gezamenlijk opgezet en gedragen resultaat levert zoveel meer op!

Futureprove heeft young professionals in dienst die excelleren in procesverbetering en organisatiebewustzijn. Zij geven de benodigde diepgang aan een energiebesparingsproject en betrekken de verschillende afdelingen om de veranderingen te implementeren. Resultaat gegarandeerd.