Grip op het productieproces met Autonoom Management

Wouter Kleijzen

Ongeplande stops in het productieproces zijn een frustratie. Ze kunnen veroorzaakt worden door hele simpele dingen en toch grote impact hebben. Het komt bij veel productiebedrijven voor, zoals bijvoorbeeld bij FrieslandCampina. De oplossing? Een Futureprover inhuren en Autonoom Management laten implementeren.

Ongeplande stops kunnen veroorzaakt worden door storingen tijdens een productieproces. Bij de verpakkingslocatie van FrieslandCampina in Leerdam kennen ze deze frustratie. Storingen hebben vaak kleine (onzichtbare) oorzaken die we met wat meer aandacht voor afwijkingen aan de lijn kunnen voorkomen. Die aandacht brengen we met Autonoom Management.

Wat is Autonoom Management (AM)?

Het doel van AM is het voorkomen van ongeplande stops, door het planmatig uitvoeren van preventief onderhoud door de operators van de productielijn. Het belang hierbij is om de operators de ruimte geven om eigenaarschap te nemen en hun vaardigheden te ontwikkelen. De operators staan namelijk dicht op het productieproces en kunnen met AM afwijkingen van de standaard herkennen, oplossen en zo storingen voorkomen. Dit brengt de organisatie grip op de productieplanning, verhoging van First Time Right (FTR) en een reducering in productiekosten.

‘’De oplossing? Een Futureprover inhuren en Autonoom Management laten implementeren.’’

Autonoom Management uitrollen met Futureprove

Autonoom Management uitrollen kan op elke locatie. De focus bij FrieslandCampina Leerdam ligt op een goede basis en daarom is gekozen voor het implementeren van de eerste drie stappen van AM:

Stap 1: Machines terugbrengen naar de basiscondities van de leverancier.

Stap 2: Elimineren van vuil en moeilijk te bereiken gebieden.

Stap 3: Opstellen en vasthouden van Schoonmaken, Inspecteren en Smeren (SIS) lijsten.

Zoals eerder aangegeven, hebben operators een cruciale rol in Autonoom Management. Om draagvlak bij de operators te creëren, heb ik interviews gehouden op de werkvloer met de gedachte: “What’s in it for them?”. Door te luisteren, voelden de operators zich gehoord en hielpen ze graag mee met het project. Doormiddel van multidisciplinaire workshops heb ik de visie van de verschillende medewerkers ten aanzien van AM geïnventariseerd. Tot slot hebben we samen met de operators en het managementteam de juiste prioriteiten gesteld, waarmee een gezamenlijk belang ontstond.

Wat levert dit op?

Een succesvolle implementatie van Autonoom Management bij FrieslandCampina Leerdam!
De belangrijkste succesfactoren van dit project zijn:

  1. Een opleidingsplan met AM-trainers binnen de organisatie.
  2. De digitalisatie van het productieproces met tablets.
  3. Een AM-sturingsstructuur op verschillende niveaus.

Voor de sturing heb ik wederom multidisciplinaire brainstormsessies georganiseerd, waardoor Autonoom Management leeft binnen de organisatie. Wat levert dit op? Naar verwachting een reductie in het aantal storingen van ~20%!

Met Autonoom Management pakt FrieslandCampina Leerdam meer grip op het productieproces.