Het belang van reflectie in een continu verbetercultuur

Sam

Om in een snel veranderende wereld bij te blijven, moet je zelf mee veranderen. Vanuit Futureprove heb ik een steentje bij kunnen dragen aan de verandercultuur binnen Royal Flora Holland, door met reflectie op de kernwaarden het lerend vermogen van de organisatie te vergroten. Geen gemakkelijke opgave in een tijd waarin men voornamelijk thuis werkte; organisatiesensitiviteit was hierin des te belangrijker!

Voor een organisatie met zo’n grote veranderagenda als Royal Flora Holland is lerend vermogen van cruciaal belang. Lerend vermogen, het reflecteren op de manier van werken, vergroot de continu verbetercultuur. Dit reflecteren gebeurt met ondersteuning van de bouwstenen van de organisatie: de kernwaarden.

Kernwaarden worden vaak als containerbegrip binnen een organisatie weggezet; ergens een poster aan de muur, een keer toelichten en dan weer door met de orde van de dag. Wil je echter dat de kernwaarden daadwerkelijk door de aderen van de medewerkers stromen, dan moeten deze via gedrag en routines geïntegreerd zijn in het dagelijks handelen. Binnen Royal Flora Holland ben ik hiermee aan de slag gegaan door de kernwaarden in de periodieke overleggen/besluitvormen te implementeren: dé manier waarop medewerkers vanuit huis op regelmatige wijze met elkaar samenwerken.

‘Om in een snel veranderende wereld bij te blijven, moet je zelf mee veranderen’

Het is belangrijk dat iedereen zich senang voelt bij het reflecteren op de manier van werken met behulp van de kernwaarden. Door verschillende onderzoeken en individuele gesprekken kwam ik tot de conclusie dat een grote organisatie verschillende leiderschapsstijlen kent. Om de kantooromgeving in staat te stellen om de kernwaarden te vertalen naar het dagelijks handelen, was maatwerk nodig. Dit is naar de praktijk vertaald door verschillende reflectiestijlen te ontwikkelen, afgestemd op ieders persoonlijke voorkeursstijl.

De kennis die ik binnen het Traineeship van Futureprove heb opgedaan in changemanagement kwam uitstekend van pas. Daarnaast bleken organisatiesensitiviteit en flexibiliteit de sleutel tot mijn succes. Binnen procesverbetering wordt vaak direct gekeken naar een kostenreductie of outputverhoging. Cultuurverandering is echter een minder belicht maar cruciaal aspect. Ik ben er dan ook trots op dat ik hierin een mooi resultaat heb neer kunnen zetten.