Hoe blijf je als millenial uit de burn-out?

Christian & Jean-Paul

Welke millenial wil er nu geen succesvolle baan met veel verantwoordelijkheid en klinkende resultaten? Uiteraard aangevuld met toffe reizen en een bruisend privéleven! Is dit een gevaarlijke cocktail voor een burn-out of biedt het ook kansen? Het is best zorgwekkend dat we worden overspoeld met nieuws over millenials en burn-outs. Jean-Paul en Christian herkennen dit als ambitieuze millenials. Wat kunnen zij nú doen om zich hiervoor in de toekomst te behoeden? En welke begeleiding hebben ze daarbij nodig? Goed om eens dieper in te duiken!

Wat is een millenial?
Een millenial is geboren tussen 1980 en 2000. De jongere millenial is dus net afgestudeerd en gestart met de professionele carrière. Recent onderzoek geeft aan dat deze generatie een kwetsbare groep is om in aanraking te komen met een burn-out. De oorzaak? Ze wordt gekarakteriseerd door haar perfectionisme en de druk om te performen. Millenials zijn vaak opgegroeid met het maakbaarheidsideaal: dat alles kan zolang ze maar hun best doen.

En wat verstaan we onder een burn-out?
Een burn-out omvat het emotioneel en fysiek uitgeput zijn en is een reactie op langdurige blootstelling aan stress. De gevolgen zijn een samenloop aan fysieke en psychische klachten, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie dit classificeert. Deze samenloop bestaat vaak uit een mismatch tussen de capaciteiten van een persoon enerzijds en de aard van het werk anderzijds. Risicofactoren voor een uiteindelijke burn-out zijn een sensitieve persoonlijkheid, een bovengemiddeld verantwoordelijkheidsgevoel en de neiging tot perfectionisme.

Van de millenials geeft 60 procent aan stress te ervaren; van de jonge millenials ervaart zelfs meer dan driekwart stress. Volgens CBS en TNO ervaart 21 procent van de millenials tussen de 25 en 35 jaar zoveel stress dat het leidt tot burn-out klachten. Van diezelfde groep zegt zo’n 35 procent zich enkele keren per maand tot elke dag ‘leeg’ te voelen aan het eind van een werkdag. Beide statistieken zijn bij alle andere leeftijdsgroepen beduidend lager.

‘Van de millenials geeft 60 procent aan stress te ervaren!’

In de praktijk
Laat Futureprove nu precies werken met young professionals, die als millenial zijn opgegroeid! Eefke, oprichter en mentor bij Futureprove, herkent het burn-out risico bij millenials. “Ze leggen de lat vaak te hoog voor zichzelf: een ambitieuze carrière, een druk sociaal leven, elke dag sporten en een gelukkige relatie zijn allemaal even belangrijk. Tegelijkertijd mogen ze van zichzelf geen fouten maken. Extra belangrijk dus om op tijd te leren hierin keuzes te maken.”

Door mentoring, intervisie en keer op keer te reflecteren ondersteunt Eefke de young professionals de stressfactoren te herkennen. De één krijgt stress van lange dagen, de ander van politieke krachtenvelden en de derde kampt met problemen in de privésfeer. “Daar staan we samen bij stil, om vervolgens te zoeken naar manieren om ermee om te gaan. Ook is het belangrijk om te accepteren dat iedereen hiermee worstelt en het dus helemaal oké is.”

Helaas beperkt stress zich niet tot de werkomgeving en is ook de werk-privé balans belangrijk. Een millenial moet ook leren daarin concessies te doen, al doet dat soms pijn. Als de millenial dat zélf leert, stroomt hij pas Futureproved uit!

‘Voor de millenial is het cruciaal om zijn eigen stressfactoren te ontdekken.’

Zelfbeeld
Recent uitstromer Jean-Paul herkent de gevaren en merkt na een aantal afgeronde projecten dat de ‘slippery slope’ vaak op de loer ligt. “Wij als millenials zijn snel geneigd overuren te draaien en extra werk voor lief te nemen als dit nodig lijkt”, zegt hij. Zijn eerste project was direct een pittige kluif, maar met de juiste Futureprove begeleiding heeft hij de CAM-software transitie uitvoerbaar en leerzaam gemaakt.

“Ik ben blij dat mijn mentor bijsprong om onnodige scope-uitbreidingen te voorkomen. Daardoor bleef het project behapbaar. Ik heb van Eefke geleerd dit vroegtijdig te herkennen, de juiste prioriteiten te stellen en te bespreken met de organisatie.” Dit voelde voor Jean-Paul soms als een zwakte. Nu ziet hij dit vooral als sterke eigenschap en iets dat op lange termijn het beste resultaat biedt.

De risico’s voor een burn-out herkent ook young professional Christian. Dat leren soms pijn doet, geeft hij toe. “Je wordt voor het eerst écht geconfronteerd met de werk-privé balans. Om die balans te houden, moet je soms aan beide kanten schakelen. Zo had ik een flinke reisafstand naar mijn eerste project. Dat hebben we toen gecompenseerd met een paar overnachtingen. Niet altijd leuk, maar wel nodig, want de lange reistijd kostte uiteindelijk toch meer energie dan van tevoren gedacht.”

Christian is blij dat Futureprove je vooral zélf laat inzien dat dingen moeilijk zijn en je de kans krijgt hiervan te leren. Ook als dingen op het werk tegenvallen. Als young professional is het geven én nemen, je kiest tenslotte niet zomaar voor dit traject. “Daarbij is het natuurlijk wel weer fijn als een mentor je af en toe uit de waan trekt dat je altijd alles zelf op moet lossen.”

Tot slot is een groot pluspunt van Futureprove de combinatie van projectinhoudelijke en persoonsgerichte mentoring. Het maakt millenials bestand tegen doorschieten in verantwoordelijkheidsgevoel, prestatiedruk en perfectionisme. Het maakt ze bewust van hoe ze dingen aanpakken, waar ze gevoelig voor zijn en wat ze energie geeft. Voor de millenial is het cruciaal om zijn eigen stressfactoren te ontdekken. Pas als hij die weet, kan hij bepalen met welk gedrag hij zijn risico op een burn-out kan verkleinen. Door het stellen van de juiste prioriteiten creëert hij een balans waardoor hij op de lange termijn pas echt succesvol wordt. Zo blijven millenials ook in de toekomst uit de burn-out!