Matchen is mensgericht maatwerk!

Rick van Rooij

Bij een nieuwe opdracht is het belangrijk dat er een match is tussen trainee en project. Voor de klant om goede resultaten te behalen en voor de trainee om vertrouwen, energie en motivatie te hebben om dit voor elkaar te krijgen. Na 2 trajecten zie ik dat Futureprove in staat is om mij op de juiste plek neer te zetten. Hoe doet Futureprove dit?

Binnen Futureprove wordt er gekeken naar jouw persoonlijkheid en jouw kernkwaliteiten. Dit wordt onder andere gedaan aan de hand van de DISC-analyse. Hiermee wordt jouw persoonlijke gedragsstijl bepaald op basis van gedragseigenschappen introvert/extrovert & taakgericht/mensgericht, hier worden de kleuren rood, geel, groen, blauw voor gebruikt.

In de DISC-analyse werd duidelijk dat ik groen & blauw als voorkeursstijlen hanteer. Dit houdt in dat ik introvert communiceer en dat ik balanceer tussen een taakgerichte (blauw) en mensgerichte (groen) aanpak. Dit inzicht heeft mij veel opgeleverd, ik ben mezelf nu beter gaan begrijpen en accepteren. Ik merkte voorheen dat ik mezelf op het werk anders opstelde ten opzichte van mijn privéleven. Dit kwam doordat ik ervan overtuigd was dat anderen dat gedrag van mij verwachtten. Dankzij Futureprove ben ik me bewust geworden van mijn kernkwaliteiten en voorkeursstijlen en ben ik deze steeds meer gaan toepassen in mijn opdrachten. Ik geloof er dan ook in dat je de beste prestaties kan leveren door vooral jezelf te zijn en jouw kernkwaliteiten te benutten.

‘Dit inzicht heeft mij veel opgeleverd, ik ben mezelf nu beter gaan begrijpen en accepteren.’

In mijn eerste project was het mijn taak om weekly management in te richten voor verschillende engineering teams samen met Anouk Nijman. Een mensgericht (groen) project had ik nog niet eerder gedaan en voor de engineering teams was het ook een nieuwe ervaring waardoor er genoeg uitdaging in zat. Ik begreep op het begin niet goed waarom dit project bij mij zou passen. Na verloop van tijd merkte ik en ook anderen dat ik steeds meer mezelf was op het werk. Ik ging met plezier naar werk en ik kreeg de energie om uiteindelijk meer te realiseren dan vooraf was afgesproken. Dit kwam omdat ik mezelf comfortabel voelde met de opdracht en omgeving. Ik kon hierin namelijk mijn groene kernkwaliteiten: team player, geduldig en meegaand toepassen.

Mijn tweede project was gericht op het reduceren van bottlenecks voor een aantal technische productieafdelingen. Waar het vorige project vooral mensgericht was, was deze opdracht datagericht. Ik had eerder projecten gedaan met veel focus op onderzoeken, analyseren en verbeteren. Toch was de start lastig. Ik moest erg wennen aan een andere bedrijfscultuur en een ander type opdracht. Door de mentoring vanuit Futureprove werd mij duidelijk welke kernkwaliteiten ik kon inzetten en hoe ik deze het beste tot zijn recht kon laten komen. Toen eenmaal helder was wat mijn verantwoordelijkheden waren, zag ik de link tussen mijn blauwe kernkwaliteiten en de opdracht. Dit leidde tot een succesvolle afronding van mijn project. Ik kon in de opdracht namelijk lekker analytisch, nauwkeurig en gestructureerd te werk gaan.

‘Bij Futureprove is matchen maatwerk.’

Terugkijkend op de projecten, heb ik tweemaal een match gezien tussen de opdracht en mijzelf. In beide projecten werden mijn kernkwaliteiten optimaal benut. Ik had vooraf niet verwacht dat de opdrachten mij zouden liggen, maar Futureprove wist welke kernkwaliteiten en voorkeursstijlen benodigd waren om de projecten succesvol te maken. In het vervolg zou ik ook graag worden uitgedaagd om buiten mijn comfort zone te stappen. Ik zou graag mezelf willen ontwikkelen in de ‘’rode’’ karaktereigenschappen, door bijvoorbeeld een leidinggevende functie te vervullen. Ik heb er vertrouwen in dat Futureprove weer een juiste match zal maken en weet wat voor mij hierbij de beste plek is.

Kortom, Futureprove weet de match tussen trainee en opdracht goed te maken. Futureprove kent de relaties goed en weet wat voor type persoon bij dat bedrijf past. Dit geeft mij het gevoel dat ik niet zomaar ergens word neergezet. Opdrachtgevers krijgen daardoor de meest geschikte trainee voor dat type project. Een match tussen opdracht en trainee zorgt er immers voor dat de resultaten vaak beter en sneller worden behaald dan verwacht. Klant blij, trainee blij en Futureprove blij!