Hoe kunnen we de wereld verbeteren

Ronald Does

Continu verbeteren verandert. De problemen worden complexer, waardoor verbeteraars nieuwe vaardigheden nodig hebben. Toch ziet Ronald Does de toekomst van continu verbeteren rooskleurig in. Als verbeterspecialisten de juiste vaardigheden eigen maken, dan is er veel werk voor ze en kunnen ze bijdragen aan een betere wereld. Hij nam ons hierin mee tijdens zijn sessie op het symposium.

Ronald Does is emeritus-hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij houdt zich bezig met procesverbetering, Lean Six Sigma en operational excellence. Oorspronkelijk studeerde hij wiskunde, maar hij vond dat zijn impact met dat vakgebied te beperkt bleef. Toen hij de toegepaste statistiek inging en een aantal jaren werkte voor Philips, ontdekte hij hoe hij wel echt impact kon maken. Hij begon met medische statistiek en later met industriële statistiek als oplossing voor de problemen in de zorg en het bedrijfsleven. De toekomst ziet hij in statistical engineering voor de echte grote problemen in de wereld. In deze blog vertellen we je daar meer over.

‘’Continu verbeteren krijgt dus een andere vorm: statistical engineering.’’

Industriële statistiek en de rol van data
Industriële statistiek is een tak van statistiek die is bedoeld voor kwaliteitsverbetering in het bedrijfsleven, de zorg en – de naam zegt het al – de industrie. Ronald legt uit: “Kwaliteit (“fitness for use”) splitst zich in twee componenten. De eerste is: wat bied je de klant aan qua mogelijkheden? De tweede is: hoe verloopt het voortbrengingsproces? Een product dat foutloos door het productieproces is gegaan, heeft een langere levensduur en minder kosten.”

Ronald is een specialist van de tweede component en gebruikt de zorg om dit te bekrachtigen: “In zorgprocessen is de patiënt de input, de output en de klant van het proces. Alles wat er in het zorgproces misgaat, ervaart de patiënt persoonlijk. Minder fouten in het proces verhoogt de kwaliteit en vermindert de kosten! En daarvoor heb je een kwantitatieve methode nodig. No data, no talk.”

Maar de wereld verandert en problemen worden steeds complexer, waardoor industriële statistiek verder moet evolueren. “Wat voor toekomst hebben verbeterspecialisten dan? Laten we onze inbreng overnemen door data scientists?” vraagt Ronald zich af. Om een eigen antwoord te geven is hij sinds 2018 nauw betrokken bij de International Statistical Engineering Association (ISEA). Zoals de naam doet vermoeden, is het een vereniging die zich bezighoudt met statistical engineering.

Wat is statistical engineering?
Continu verbeteren krijgt dus een andere vorm: statistical engineering. Ronald: “Dit is een vakgebied voor het duurzaam oplossen van grote, complexe en ongestructureerde problemen waarvoor een geïntegreerde aanpak van diverse disciplines (o.a. statistiek, data science, operations research, gedragspsychologie) nodig zijn. Het gaat om problemen waarvan bestuurders en managers ’s nachts wakker van liggen. Het zijn problemen die niet in tekstboeken te vinden zijn en die verschillende disciplines aangaan en daardoor vaak ‘chaotisch’ lijken. Goede voorbeelden zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Het doel van statistical engineering is om structuur aan te brengen en de weg te wijzen naar een duurzame oplossing gebaseerd op de wetenschappelijke methode. Statistiek zal nodig zijn bij deze oplossing – maar niet als een doel op zich.”

Grote, complexe en ongestructureerde problemen zijn niet eenvoudig op te lossen. Er is niet één juiste methode, waardoor er vaak meerdere disciplines nodig zijn om het probleem op te lossen. Statistical engineering helpt verbeteraars met een gefaseerde aanpak om de juiste methodes en tools – op het juiste moment en op de juiste manier – in te zetten.

De voordelen van statistical engineering op een rijtje:

  • Effectievere probleemoplossing
  • Discipline die geleerd, gebruikt en verbeterd kan worden
  • Beter en effectiever gebruik van data
  • Duurzaamheid van oplossingen en resultaten
  • Breder begrip en gebruik van statistisch denken en statistische methoden

‘’No data, no talk. Met statistical engineering bijdragen aan een betere wereld.’’

Bijdragen aan een betere wereld
Wat zijn dan voorbeelden van grote problemen waar statistical engineering bij kan helpen? Ronald: “Bijvoorbeeld hoe we honger de wereld uitkrijgen, een extreem groot probleem. Hoe zorg je ervoor dat ontbrekende ingrediënten naar de juiste plaatsen worden gebracht, zodat er voedzame maaltijden gemaakt kunnen worden? Of specifiek in Nederland de problemen rondom de toeslagenaffaire, energie en watervoorziening. Zo kun je met statistical engineering dus bijdragen aan een betere wereld.”

Hoe Ronald de toekomst ziet? “Er is heel veel werk voor verbeterspecialisten. Met de juiste vaardigheden kunnen zij echt het verschil gaan maken bij de complexe problemen waar we als maatschappij voor staan.”

Een inspirerende sessie, die veel stof tot nadenken geeft. Welke problemen ben jij al tegengekomen, die niet zijn op te lossen met de tools die we aangeleerd hebben? Kan statistical engineering hierbij het verschil maken? Wij zijn benieuwd, laat het ons weten!