Is Continu Verbeteren futureproof?

Ton van Kollenburg

Continu verbeteren, dat was het thema van ons symposium. Maar is continu verbeteren wel toekomstbestendig? Een vraag die lector Ton van Kollenburg aan het publiek stelde aan het begin van zijn sessie. In deze blog delen we zijn waardevolle visie en belangrijkste inzichten uit de sessie.

Ton van Kollenburg is lector bij het lectoraat Improving Business van Avans Hogeschool. Hij heeft ruim dertig jaar ervaring in het optimaliseren van de samenwerking tussen mensen onderling met technische systemen. Hij houdt zich het liefst bezig met duurzame groei van anderen, de organisatie waarbij hij betrokken is én zichzelf.

‘’Welke rol moet continu verbeteren in de toekomst spelen?’’

Definitie van een continu verbeterende organisatie
Elke organisatie beweert bezig te zijn met continu verbeteren. Dat fenomeen leidde tot nieuwsgierigheid bij Ton wat continu verbeteren precies inhoudt en wanneer je hier als organisatie echt mee bezig bent. Hij dook de literatuur in, las publicaties en deed onderzoek. Zo kwam hij uit op de volgende definitie:

“Een nooit eindigende, systematische en cyclische aanpak die voortdurend plaatsvindt, strevend naar perfectie door meer waarde toe te voegen en verspilling te elimineren, waarbij iedereen betrokken is bij het verbeteren van producten, diensten of processen in alle systemen van een organisatie, om zo te komen tot duurzame verbeteringen op het gebied van doeltreffendheid en efficiëntie, bijvoorbeeld kwaliteit, snelheid, flexibiliteit, kosten en duurzaamheid.”

Op basis van deze definitie, blijken heel veel organisaties niet echt bezig te zijn met continu verbeteren. Zo vindt het vaak niet voortdurend plaats. Ook kunnen bij veel verbeterprojecten vraagtekens worden gezet bij de waarde die ze toevoegen, op welke manier ze verspilling elimineren en hoe duurzaam de verbeteringen zijn.

De toekomstige rol van continu verbeteren
Wanneer zijn organisaties dan wel bezig met continu verbeteren? En welke rol moet continu verbeteren in de toekomst spelen? Ton legt uit dat veel verbeterprojecten op dit moment gefocust zijn op het verhogen van de productiviteit van een organisatie. Hierdoor krijg je steeds meer voorraad en als gevolg daarvan moet de verkoop omhoog. Dat is ook een van de redenen waarom we nu kampen met een enorme, wereldwijde overproductie die vervolgens overconsumptie aanjaagt.

Continu verbeteren is een massaproductietool geworden voor veel bedrijven. Maar, vraagt Ton zich terecht af, moet het wel zo’n tool zijn? Of moet het juist een tool zijn die zorgt voor meervoudige waardecreatie? Een tool waarbij economische, ecologische en sociale waarden in evenwicht zijn. Waarbij het niet alleen gaat om kortetermijnwinst, productiviteit en kostenreductie.

‘’Verbeteringen moeten futureproof zijn; voor mensen en de planeet. ‘’

Voor wie is het een goed verbeterproject?
Ton herinnert zich een project waarbij hij de productiviteit van een verpakkingslijn van 38 naar 60 procent verhoogde. En dat in vier maanden tijd. Lange tijd was dit zijn favoriete project, supertrots was hij op het team en deze prestatie. Maar later vroeg hij zich af: voor wie was het nou eigenlijk zo goed? Ja, ze hadden iets bereikt wat al jaren niet was gelukt, maar hoe zat het met de omgeving? Een snellere verpakkingslijn betekent meer spullen uitleveren en dus ook meer afval produceren. En hoe is dat voor medewerkers? Zij werden eerst naar andere lijnen gestuurd om daar te helpen, maar later gingen ze van drie ploegen terug naar twee. Daar waren ze niet blij mee.

Ton stelt daarom voor om als continu verbeteraars de volgende vragen te gaan stellen:

  • Hoe draagt een project bij aan een betere wereld (en niet alleen aan de belangen van het management)?
  • En wat is het gevolg van het project voor alle stakeholders?

Een uur lang heeft Ton ons vanuit zijn visie aan het denken gezet over continu verbeteren en de toekomst daarvan. Een visie waar we bij Futureprove volledig achterstaan. Verbeteringen moeten futureproof zijn; voor mensen en de planeet. Graag prikkelen we jou hier ook mee. Haal je eigen continu verbeteren projecten eens voor de geest: voor wie was het goed en voor wie niet? Laat het ons weten.

Weet dus van je collega’s waar hun talenten liggen en zet ze in hun kracht. Een visie die we bij Futureprove omarmen en toepassen in ons traineeship. Welk inzicht ga jij toepassen in procesverbetering? Laat het ons weten.