Trots in het vliegtuig na mijn verbeterproject bij Fokker

Maurice

Voor mijn tweede project bij Futureprove ben ik aan de slag gegaan in de vliegtuigindustrie. Dit is een branche met strikte eisen en regelgeving, waardoor dit project een zeer interessante uitdaging werd. Ik ben er dan ook supertrots op dat ik met dit project mijn blackbelt praktijk heb behaald. In dit artikel neem ik je mee in mijn vlieguren; vertel ik hoe we dit project hebben aangepakt en wat erbij komt kijken.

Het afgelopen jaar kreeg ik bij Fokker Papendrecht de kans om mij vast te bijten in de industrialisering van een nieuwe productielijn. Deze lijn produceert producten op een duurzamere manier en moet gekwalificeerd worden voor alle klanten en soorten vliegtuigen. Een mooie kans in een interessante industrie! Het doel van de opdracht was het verhogen van de prestatie van de procestesten. Dit project was uitermate geschikt om met de Lean Six Sigma methodiek aan te vliegen.

‘Dit project was uitermate geschikt om met de Lean Six Sigma methodiek aan te vliegen.’

Zoals bij alle projecten was de eerste stap het bepalen van het doel en de daarbij behorende scope. We hebben ervoor gekozen om te focussen op het proces van de chemische behandeling van het product èn de logistieke handelingen die daarna komen kijken. De prestatie van de totale lijn hebben we bepaald met behulp van het first-pass right percentage (het aantal onderdelen dat in een keer goed door de lijn gaat). Uit deze analyse bleek dat we ons verder moesten focussen op het meest kritische onderdeel van een van de procestesten; het visuele breukvlak van een trektest zonder daarbij de overige eigenschappen negatief te beïnvloeden. De boordeling van het breukvlak is binair: goed of fout. Met binaire data is het lastiger om de procesprestatie in kaart te brengen dan met continue data, maar dat is goed gelukt met een binominale capability analysis.

Op zoek naar de grondoorzaken van imperfecte breukvlakken werden we met een nieuwe uitdaging geconfronteerd. Het proces heeft zo veel verschillende variabelen dat de gebruikelijke brainstormtechnieken en statistische tools, waaronder Binary logistic regression, onvoldoende waren om tot de root causes te komen. Bovendien is bij veel verschillende variabelen de kans op interactie-effecten groot waardoor het te verwachten is dat er meerdere root causes zijn. Op basis van de vier meest voor de hand liggende invloedsfactoren heb ik een Full Factorial Design of Experiments uitgevoerd. Daaruit kwam één dominante invloedsfactor naar voren. De verwachte interactie-effecten waren er ook, maar hun effect bleek minder significant te zijn.

‘Als kers op de taart heb ik hier mijn Blackbelt-certificering mee behaald.’

Vervolgens hebben we onderzocht welke verbeteracties er mogelijk zijn om de dominante invloed factor aan te pakken. Door het uitvoeren van aanvullende validatietests hebben we het resultaat in de praktijk gecontroleerd. Dit heeft ertoe geleid dat we nu weten hoe we met meer dan 99% betrouwbaarheid een goed breukvlak kunnen produceren, waarbij ook de andere kwaliteitseisen onveranderd blijven. In de vliegtuigindustrie is de traceerbaarheid en reproduceerbaarheid van een verandering van groot belang. Daarom zijn de resultaten beoordeeld en goedgekeurd door de engineering afdeling (material & processes) en de kwaliteit afdeling.

Terugkijkend op afgelopen periode heb ik bij Fokker een supermooi project uitgevoerd. Ik heb enorm veel geleerd van dit verbeterproject; op het gebied van nieuwe tools en technieken heb ik geleerd om met medewerking van alle betrokkenen een succesvolle design of experiments uit te voeren. Daarnaast heb ik geleerd hoe je een verandering in de compliance industrie realiseert. Als kers op de taart heb ik hier mijn Blackbelt-certificering mee behaald. Voortaan zal ik met een speciaal trots gevoel in een vliegtuig stappen. Ik hoop dan ook dat mijn vervolgopdracht bij Organon net zo interessant en uitdagend zal worden!